top of page
< Retounen

Piertus Esperience

Chairman/Businessman

Piertus Esperience

Piertus Esperience is a US Navy veteran. He has a degree in science and business management. He has experience in project management, project management and technical assistance. Piertus has good knowledge in managing logistics. He is a good businessman, he owns a construction business. Putting all these qualities Piertus has, he never stops giving short hand in everything that has to do with the Haitian community. He collaborates in all JPM programs and gives his all to set up community house programs, educational management programs that promote business and job opportunities for youth.

Piertus Esperience se yon veteran marin Ameriken. Li gen yon diplòm nan syans ak jesyon biznis. Li gen eksperyans nan jesyon pwojè, jesyon travay ak èd teknik. Piertus gen bon konesans nan jere lojistik. Li se yon bon biznisman, li se proprietè yon biznis konstriksyon. Mete sou tout kalite sa yo Piertus genyen li pa janm sispann bay kout men nan tout sa ki gen pou wè ak kominote Ayisyèn an. Li kolabore nan tout pwogram JPM e bay tout limenm pou rive mete soupye pwogram kay pou kominote, edikasyon jere pwogram ki promote biznis ak opòtinite travay pou jen.

bottom of page