top of page
Loho_edited.png

JEFFERSON  PARK MINISTRIES

Fè lòt moun jan ou ta renmen lòt moun fè pou ou - Matye 7:12

Elizabeth, Òganizasyon Ayisyen ki baze nan Konte Inyon

Adrès

70 W Grand St

Elizabeth, NJ 07202

Telefòn

908-469-9508

WhatsApp

732-993-8821

Imèl

Konekte

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page