top of page
< Retounen

Enide J. Kernessant

Chairwoman

Enide J. Kernessant

Ms. Kernessant has a long history of developing programs to help people. She spends a lot of time in organizations such as the National Association for the Prevention of Starvation (NAPS); 1000 Missionary Movement (1000MM)” and the Maranatha Adventist Church. She created an organization that works with youth. Enide has a passion for helping her community. She participates in several international missions to assist people and churches. She has 2 degrees in education and another in social science. She is the founder of a company called E.K. Staffing LLC.

Madam Kernessant gen yon gwo listwa nan devlope pwogram pou ede moun. Li pase anpil tan nan òganizasyon tankou “National Association for the Prevention of Starvation (NAPS); 1000 Missionary Movement (1000MM)” ak legliz advantist Maranatha. Li te kreye yon òganizasyon ki travay ak jèn. Enide gen yon pasyon pou ede kominote li. Li patisipe nan plizyè misyon entènasyonal pou asiste moun ak legliz. Li gen 2 diplòm nan ledikasyon ak yon lòt nan syans sosyal. Li se fondatè yon konpani ki rele E.K. Staffing LLC.

bottom of page