top of page
< Retounen

Angeline Vil

Administrative Assistant

Angeline Vil

Miss Vil has been providing services at JPM for more than 10 years. She has experience in management, finance, supervision and coordination of food programs. She has worked for KIRO (Youth Movement) to plan, analyze financial records. Miss Vil completed her nursing degree.

Madmwazèl Vil ap bay sèvis nan JPM depi plis 10 lane. Li gen eksperyans nan jesyon, finans, sipèvizyon ak kowòdone pwogram manje. Li te travay pou KIRO (Mouvman jèn) pou planifye, analize dosye finans. Madmwazèl Vil konplete edid enfimyè.

bottom of page