top of page
< Retounen

Anderson Loiseau

Secretary

Anderson Loiseau

He is a family man. Anderson has been a JPM advisor for over 15 years. With a degree in criminal justice from Farleigh Dickenson University, Anderson supports families in the community and mentors JPM. It is a model of youth and family assistance in Union County. Many families in the community benefit from Anderson's help in many ways, culturally and spiritually.

Se yon moun lafanmi. Anderson se yon konseye JPM depi plis pase 15 lane. Li gen yon diplòm sou jistis kirminel nan inivesite Farleigh Dickenson, Anderson bay sipòl ak fanmi nan kominote an epi bay JPM bonjan konsèy. Li se yon modèl sou koze asistans pou jèn ak lafanmi nan Union County an. Anpil fanmi nan kominote a benefisye èd Anderson sou plizyè fòm, kiltirèl ak espirityèl.

bottom of page